Quy Trình Thiết Kế Kiến Trúc | Công Ty Kiến trúc Xây Dựng Nhà Xinh

1. Thiết kế cơ sở

 Thời gian từ 2-3 tuần.

thiet ke kient ruc

2. Thiết kế kỹ thuật thi công

Thời gian 5 tuần

khach hang thiet ke

3. Đơn giá theo tiêu chuẩn, theo từng diện tích:

đơn giá thiết kế

đơn giá thiết kế

up