Ngôi nhà đẹp và rộng rãi của ca sĩ Ánh Tuyết thiết kế bởi các KTS Nhà Xinh

Chia sẻ với Nhà Xinh nhiều năm định cư sinh sống ở khu trung tâm Sài Gòn, nữ ca sĩ vừa sửa sang lại…
up