Tham Quan Các Xóm Đạo Lên Đèn Mùa Giáng Sinh

Không bao lâu nữa Giáng Sinh sẽ về. Cứ đến hẹn lại lên, phố xá Sài Gòn cùng các cửa hiệu, các trung…
up